Nyheter

Information om parkering i Roslags Näsby

Vi påminner bara om vilka parkeringsregler som gäller när man parkerar på gatorna i Roslags Näsby. Detta med anledning av att flera bilar nyligen har fått parkeringsböter. Grundregeln i trafikförordningen är "på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag." Det vill säga att om gatan inte är skyltad med parkeringsförbud eller tidsbegränsad parkering så gäller 24-timmarsregeln.