Kommersiella lokaler

Fastigheten består av en äldre del, byggd 1956, samt en nyare del som färdigställdes 2001. Den äldre delen utgörs av 5 stycken 8-vånings punkthus och den nya delen består av 2 stycken lamellhus med 1-plans mellanliggande husdelar.

Fastigheten utgörs av knappt 300 lägenheter och ca 30 lokaler. Total bostadsyta är ca 18.000 kvm och total lokalyta är ca 5.500 kvm

Frågeställningar angående föreningens kommersiella lokaler mejlas till: