Försäkring

Du ska som bostadsrättshavare ha en egen hemförsäkring och bostadsrättstilläggsförsäkring. Hemförsäkringen gäller för skador på lösöre, exempelvis möbler, mattor, kläder, TV och datorutrustning mm.
Bostadsrättstilläggsförsäkringen gäller för ytskikt och fast inredning.

För mer info, kontakta ditt försäkringsbolag för att se dina aktuella villkor

 

Som bostadsrättsägare är man skyldig att åtgärda skador och fel som uppkommer inom sin lägenhet inklusive lägenhetsdörren. Föreningen har ingen kollektivförsäkring för medlemmarna.