Andrahandsutyrning

Om du behöver bo någon annanstans men inte vill sälja din lägenhet, kan du hyra ut den i andra hand. I brf Höstfibblan8 vill vi ha boende som engagerar sig i sitt boende och i vår förening. Därför är vi restriktiva med att tillåta andrahandsuthyrning.

För att hyra ut sin lägenhet i andrahand ska det finnas särskilda skäl. Studier/arbete på annan ort eller utomlands är exempel på giltiga skäl.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen, kan du förlora rätten till din lägenhet och den kan komma att tvångsförsäljas.

För att kunna hyra ut din lägenhet måste du först ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos styrelsen i Brf Höstfibblan8. Om du har godtagbara skäl och en seriös hyresgäst samt att det inte finns någon historia med t ex obetalda månadsavgifter eller liknande, beviljar styrelsen vanligen tillstånd att hyra ut lägenheten för sex månader. Därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Om du hyr ut din lägenhet och tar en oskäligt hög hyra, kan din hyresgäst ta upp ditt ärende i Hyresnämnden och du kan bli skyldig att betala tillbaka det som du fått för mycket.

Om du hyr i andra hand och misstänker att du betalar för mycket, kan du själv göra en anmälan till Hyresnämnden.

Föreningen tar ut en avgift för alla andrahandsuthyrningar med 10% av prisbasbeloppet per år.

Tänk på att du som äger lägenheten fortfarande har det fulla ansvaret för att den som bor i andrahand följer de stadgar och regler som finns i föreningen och för att månadsavgiften betalas i tid till brf Höstfibblan 8. 

Här nedan finner ni det som måste fyllas i och skickas till  , samt till  för godkännande. Det är vår förvaltare Delagott som hanterar andrahandsuthyrningar. Skicka helst in allt samtidigt via mail för snabb handläggning. I normala fall tar handläggningstiden 1 månad. Tänk på att ha god framförhållning vid ansökning under sommarmånaderna eftersom beslut under den perioden kan dröja. Tillstånd lämnas för sex månader i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

OBS! Det går ut ett mail när beslut tagits om ansökan. Därför viktigt att du skriver din mailadress även på ansökan.