Cyklar

Cykelförråd finns i källaren till varje hus i föreningens äldre del och till flera av husen i föreningens nyare del.

Tänk på att det är förbjudet att blockera trappor och våningsplan med cyklar då dessa försvårar utrymning vid eventuell brand.