Om föreningen

Fastigheten Höstfibblan 8 är perfekt belägen i Roslags Näsby på gångavstånd från Täby Centrum med all tänkbar service. I området finns mycket goda kommunikationer i form av Roslagsbanans två linjer som tar resande in till Stockholms Östra på cirka 15 minuter samt ett flertal bussar. I närheten finns också ett flertal skolor, matbutik samt annan service.

Verksamhet 2023

Stambyte i äldre delen förväntas bli slutfört under Q1 2023.

Föreningen utreder hur Hårkvartettens lokal på Östra Banvägen 62 ska disponeras.

Renovering av hissarna på Östra Banvägen 62 och 68 samt Korsvägen 16 och 18 kommer slutföras under 2023.

OVK-mätning i nya delen genomförs under Q1-Q2 2023.

En del ventilationssystem i lågdelen kommer att renoveras pga att aggregaten är gamla och mycket slitna.

Föreningens medlemsavgifter höjs med 10% 1 januari 2023.

Väsentliga händelser under 2022

Föreningen har slutfört stamrenovering i lågdelen dvs Korsvägen 2–24. Arbete med att stamrenovera gatuplan och källare i punkthusen, dvs Östra Banvägen 62 – 68, Korsvägen 16 och Kanalvägen 18 – 20 är till största del klart. Det räknas vara helt klart under kvartal 1 2023.

Hissarna i nya delen dvs Östra Banvägen 74 – 76, korsvägen 26 – 30 och Näsbylundsvägen 6 – 8 samt Kanalvägen 18 – 20 i äldre delen är renoverade klart. Att föreningen startade med dessa var att de var mest slitna. Kvarvarande hissar genomförs våren 2023.

Radonmätning är nu genomförd för hela fastigheten.

Föreningens planteringar, rabatter och parkområde har rustats upp bl a med borttagning av döda träd, beskärningar, nyplanteringar och utplacering av nya växter.

Hyresomförhandlingar sker kontinuerligt med de lokalhyresgäster vars hyreskontrakt är på väg att löpa ut.

Slutlig garantibesiktning av balkongrenoveringen, som genomfördes 2017, har gjorts. Några anmärkningar konstaterades och dessa kommer att åtgärdas under senvåren 2023, detta för att ha rätt klimat för målningsarbeten.

Föreningen har genomfört besiktning av skyddsrummen som är belägna i punkthusen. I stort har besiktning gett bra resultat, men det finns anmärkningar som måste åtgärdas. En sådan åtgärd är att vi inte kan ha förråd i skyddsrummen. Föreningen kommer succesivt att flytta förråden, vilket redan startat på Kanalvägen 18 – 20. Den lösa utrustningen som luftfilter och hygienutrustning är för gammal och ny måste införskaffas. Östra Banvägen 62 har skador som uppstått pga ombyggnationerna 2015.

Under 2022 har det varit ett stort antal vattenskador i lägenheter, vilket har inneburit kostnader och komplikationer. Vattenskador tar lång tid att åtgärda, då allt måste vara torrt innan man kan återställa allting.

Sophanteringen i föreningen är fortfarande ett bekymmer då en del medlemmar/hyresgäster inte följer föreningens anvisningar och råd. Detta leder till onödigt höga kostnader för föreningen. Föreningen gör en hel del åtgärder för att få ordning på detta, men det har inte lett till någon märkbar förbättring.

Under året har fortsatta inspektioner genomförts av föreningens fastighetsförvaltare för att upptäcka otillåtna ombyggnationer i lägenheter. Vissa ombyggnationer är av karaktären att de riskerar att leda till skada på fastigheten. Föreningen kommer att låta fastighetsförvaltaren gå vidare med att återställa de lägenheter med otillåtna ombyggnationer och utkräva ansvar om det skett utan föreningens godkännande.