FAQ - Renovering mm

När det gäller väsentlig förändring av lägenheten krävs styrelsens godkännande. Anmälan ska göras skriftlig antingen via epost till föreningens mailbox eller så går det bra att skicka ett vanligt brev till styrelsens brevlåda på Korsvägen 18. Alla renoveringar görs på egen risk och fackman ska anlitas! Om man vill ta ner en vägg så ska man ta kontakt med kommunen för att få ritningar, så att man försäkrar sig om att man inte tänker riva en bärande vägg. Föreningen tillhandahåller inga ritningar. Om man vill byta köksfläkt ska man tänka på följande: Kolfilterfläkt är att föredra. Denna får inte kopplas in direkt i frånluftskanalerna. Luften från kolfilterfläkten ska åka rätt ut i köket och sedan tar frånluftskanalen hand om luften i sin egen takt. Alternativt kan man att sätta in en kökskåpa utan forcering /fläktmotor,  som då kopplas direkt in i frånluftskanalerna. Vill man byta ytterdörr till sin lägenhet ska färgen på den nya ytterdörren vara av samma kulör som övriga dörrar i trappuppgången. Anskaffning och montering av dörr står bostadsrättsägaren för. Man får inte klippa några befintliga kablar utan att ha tagit kontakt med styrelsen.