TV

Föreningen har kollektivt avtal med Telia som tv-operatör. I månadsavgiften ingår tv-paketet Lagom.

Har du driftstörningsproblem eller frågor kring tv-paketet Lagom, kontakta Telia!