Dörr

Vill man byta ytterdörr till sin lägenhet ska färgen på den nya ytterdörren vara av samma kulör som
övriga dörrar i trappuppgången. Anskaffning och montering av dörr står bostadsrättsägaren för.