Förråd

Till varje bostad hör ett förråd. Förrådet ligger antingen i källaren eller på vinden. Förrådet är uppmärkt med ditt lägenhetsnummer.