Att bo i bostadsrätt

Här finns information om vad som gäller när man bor i bostadsrätt. Här finns också nyttiga länkar till mer information.

Skyldigheter för boende

Du är personligen ansvarig för att lägenheten är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse. Man brukar säga att gränsen går vid ytterdörren. Du ansvarar för all målning på insidan av dörren medan föreningen ansvarar för målningen på ytterdörrens utsida. Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättshavare och förening har mot varandra.

Länkar till mer information

  • Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter
  • Bostadsrätterna - Förening för bostadsrättsägare
  • OmBoende.se - Ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket