Brandskydd

Fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om du saknar brandvarnare, vänligen kontakta förvaltaren. 

Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att den är monterad på ett korrekt sätt och fungerar (testa batteriet med jämna mellanrum).

Byt hela brandvarnaren minst var tionde år! Även om man har satt i nytt batteri och brandvarnaren blinkar som den ska, och ljuder när man trycker på testknappen så ska man komma ihåg att brandvarnare är förbrukade efter tio år.

 

Utrymning vid eventuell brand sker via trapphuset (använd inte hissen). Tänk på att rök och mörker försvårar utrymningen. Det är alltid bra att ha en ficklampa med magnet på kylskåpet, även bra vid strömavbrott. Det är därför förbjudet att blockera trappor och våningsplan med cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål. 

 

Motordrivna fordon får inte förvaras/ställas i cykelrum, lägenheter eller entréer p g a brandfara.

 

Vi rekommenderar att varje lägenhetsinnehavare förutom brandvarnare, som tillhandahålls av förvaltaren, även införskaffar brandfilt och brandsläckare.