Köksfläkt

Om man vill byta köksfläkt ska man tänka på följande: Kolfilterfläkt är att föredra. Observera att kolfilterfläkt inte får kopplas direkt in i frånluftskanalerna. Luften från kolfilterfläkten ska åka rätt ut i köket och sedan tar frånluftskanalen hand om luften i sin egen takt.

Alternativt kan man att sätta in en kökskåpa utan forcering /fläktmotor,  som då kopplas direkt in i frånluftskanalerna.