Bredband

Föreningen har ett kollektivt avtal för fiber där Telenor är leverantör. Varje medlem ska dock teckna eget abonnemang. För fiberanslutningen utgår månadsvis en rabatterad avgift.