Störningar

Föreningen har avtal med Svensk Störningsjour (www.storningsjour.se) som kan tillkallas vid lägenhetsbråk eller högljudda grannar. 

”Svensk Störningsjour konstaterar, lokaliserar och åtgärdar alla slags störningar. En noggrann dokumentation lämnas som grund för föreningens vidare handläggning.
Då vårt arbete är av mycket känslig karaktär har vi förutom tystnadsplikt även utbildning i konflikthantering samt kännedom om hyres- och bostadsrättslagen samt socialtjänstlagen”

 

Vid pågående störning ska ni kontakta störningsjouren dygnet runt på 08-568 214 00.