Här finns ytterligare dokument till vår ordinarie årsstämma att läsa:
Dels vår Årsredovisning 2018
och Valberedningens förslag 2019

Alla medlemmar kallas till Brf Höstfibblan 8 ordinarie årsstämma 2019-04-23
Plats : Grindtorpskyrkan
Kl. 18.00 bjuder vi på fika
Kl.18.30 Hembygdsföreningen berättar om Roslags Näsbys historia
Kl. 19.00 börjar ordinarie årsstämma för Brf Höstfibblan 8
Här kan du läsa dagordningen Dagordning årsstämma 23 april 2019 förslag till stadgeändringen Förslag till ändrade stadgar 2019 och motion som kommer att behandlas på stämman.

Väl mött! Hälsar styrelsen!

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 är välkomna till ordinarie årsstämma den 23 april 2019. Som vanligt äger stämman rum i Grindtorpskyrkan. Vi bjuder på fika från 18.30. Årsstämman börjar kl.19.00.
Väl mött!

Fasadrenoveringen av hus 2 i nya delen kommer pågå under lördagarna mellan 9-15. Detta görs för att påskynda arbetet.
Under vecka 12 påbörjas inglasningen av balkongerna och ljudisoleringen av fönstren i gamla delen som vetter mot Roslagsbanan.
Styrelsen vill påminna om att det finns igloor för glasinsamling bakom garagerena i gamla delen. Dessutom finns kärl för matkompostering i många utav våra soprum.
Slutligen vill vi påminna om extrastämman nu på onsdag den 13:e mars kl.18.30 hos Café Mumma. Dagordningen hittar du här: Dagordning t Extrastämma 13 mars 2019

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till extrastämma den 13 mars för att ta ställning till ändringar i våra stadgar. Plats:Café Mumma; Tid: 18.30 Väl mött hälsar styrelsen!


Mer…