Styrelsen bjuder på grillunch den 8:e september 2018! Boka in det datumet redan nu :). Mer information kommer i augusti!

Föreningen kommer ta bort döda träd samt träd som påverkar fasad och grund på våra hus. Vi kommer i möjligaste mån plantera nya träd som ersättning för borttagna träd med hänsyn till att nyplanteringar inte påverkar våra hus, för att undvika fuktskador.

Om du är intresserad av att få din balkong inglasad, anmäl då ditt intresse till
Mats Wilhelmsson 070- 361 52 81. Balkonginglasningen bekostas individuellt av respektive medlem.

Alla medlemmmar har blivit kallade till ordinarie årsstämman den 23 april i Grindtorpskyrkan. Samtliga stämmohandlingar tillhandahålls på stämman. Du kan dock redan här ta del av alla stämmohandlingar 2018 .

Från och med 28 mars och en liten bit in i april kommer sprägningsarbeten att genomföras på andra sidan om stationen. För mer information se informationsbrev-sprangning-korr2


Mer…