Om du är intresserad av att få din balkong inglasad, anmäl då ditt intresse till
Mats Wilhelmsson 070- 361 52 81. Balkonginglasningen bekostas individuellt av respektive medlem.

Alla medlemmmar har blivit kallade till ordinarie årsstämman den 23 april i Grindtorpskyrkan. Samtliga stämmohandlingar tillhandahålls på stämman. Du kan dock redan här ta del av alla stämmohandlingar 2018 .

Från och med 28 mars och en liten bit in i april kommer sprägningsarbeten att genomföras på andra sidan om stationen. För mer information se informationsbrev-sprangning-korr2

Härmed kallas alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8 till ordinarie stämma 2018 måndagen den 23 april 2018 i Grindtorpskyrkan. Vi bjuder på fika från kl.18.30. Hälsningar från styrelsen!

Styrelsen vill påminna om att all uthyrning i andra hand måste godkännas av styrelsen.


Mer…