Nyheter

Sprängningsarbeten vid Roslags Näsby

Från och med 28 mars och en liten bit in i april kommer sprägningsarbeten att genomföras på andra sidan om stationen. För mer information se informationsbrev-sprangning-korr2

Ordinarie föreningstämma

Härmed kallas alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8 till ordinarie stämma 2018 måndagen den 23 april 2018 i Grindtorpskyrkan. Vi bjuder på fika från kl.18.30. Hälsningar från styrelsen!

Andra handsuthyrning

Styrelsen vill påminna om att all uthyrning i andra hand måste godkännas av styrelsen.

Vill du lämna in motion till kommande årsstämma?

Den 23 april är nästa ordinarie föreningsstämma för Brf Höstfibblan 8. Vill du ta upp ett ärende som ska behandlas av årsstämman så har du möjlighet till den 28 februari att skicka in din motion till styrelsen. Du kan skicka den till eller lägga den i styrelsen brevlåda på Korsvägen 18.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen vill passa på att önska alla boenden God Jul och Gott Nytt År! Vi vill också passa på att påminna om att styrelsen sköter den långsiktiga skötseln av föreningen och ska inte kontaktas vid akuta brister i fastigheterna. Vid eventuella synpunkter, fel eller brister så ska en felanmälan göras, alternativt kan man kontakta förvaltaren. Kontaktuppgifter till felanmälan eller förvaltaren finns här på hemsidan eller i varje trappuppgång.