Nyheter

Styrelsen vill påminna...

Styrelsen vill påminna alla medlemmar och hyresgäster som vill byta till den nya fiberoperatören Telenor i januari att säga upp sitt nuvarande internetabonnemang hos Telia. För att vara säker på att man inte är utan internet i början på januari, rekommenderar styrelsen att ha viss överlappning mellan Telia och Telenor-abonnemangen. Med andra ord är det bra om Telias internetabonnemang sägs upp till omkring den 10 januari 2019 för att slippa eventuella tekniska problem som inte kan åtgärdas under trettondagshelgen. Styrelsen vill även påminna om att det inte är tillåtet att ladda elbilar med vanlig elkontakt på grund av brandrisk. Bilägaren får i så fall på egen bekostnad ordna en särskild laddstolpe som är avpassad för elbil. Inför detta krävs styrelsens godkännade.

Kommuninformation om laddplats

Kommunen kallar till informationsmöte om laddplats för elbilar. Mötet är den 20 november.[caption id="attachment_1025" align="alignnone" width="225"] Information om laddplats för elbil[/caption]

Valberedningen i Brf Höstfibblan 8 SÖKER DIG!

Du som är medlem i Brf. Höstfibblan 8, är du intresserad av din bostad och din förening? Kanske vill du ingå i styrelsen eller ingå i någon aktivitetsgrupp? Om du är intresserad kontakta valberedningen! Valberedningen når du lättast genom att skriva några rader till oss på och berätta för oss om dina synpunkter och idéer, så kontaktar vi dig. För Valberedningen Brf Höstfibblan 8 Hans Malmborg Sammankallande

Information om inglasning av balkongerna som vetter mot stationen

Balkongerna i äldre delen som vetter mot stationen ska inglasas av SL. Det styrelsen vet, är att SL:s bygglov för inglasning av balkonger kommer att skickas in inom kort till Täby kommun. När bygglovet beviljats kommer SL kontakta lägenhetsinnehavarna.

Nytt från styrelsen

Indragning av nytt fibernätverk för vår förening har påbörjats. Närmare information kommer framgent när det är dags för att dra in kablar i lägenheterna. Nu kan du hämta kompostpåsar i de soprum där du slänger ditt matavfall. Du kan också ringa och själv för att beställa nya kompostpåsar 08-7954740. I lågdelen har relining av avloppen påbörjats. Styrelsen vill påminna om grillfesten den 8 september som är mellan 11.00-14.00.