Nyheter

Styrelsen bjuder in till gårdsgrillning!

Styrelsen bjuder på grillunch den 8:e september 2018! Boka in det datumet redan nu :). Mer information kommer i augusti!

Träd

Föreningen kommer ta bort döda träd samt träd som påverkar fasad och grund på våra hus. Vi kommer i möjligaste mån plantera nya träd som ersättning för borttagna träd med hänsyn till att nyplanteringar inte påverkar våra hus, för att undvika fuktskador.

Bor du i gamla delen och vill glasa in din balkong?

Om du är intresserad av att få din balkong inglasad, anmäl då ditt intresse till Mats Wilhelmsson 070- 361 52 81. Balkonginglasningen bekostas individuellt av respektive medlem.

Hej medlem du har väl inte glömt årsstämman?!

Alla medlemmmar har blivit kallade till ordinarie årsstämman den 23 april i Grindtorpskyrkan. Samtliga stämmohandlingar tillhandahålls på stämman. Du kan dock redan här ta del av alla stämmohandlingar 2018 .

Sprängningsarbeten vid Roslags Näsby

Från och med 28 mars och en liten bit in i april kommer sprägningsarbeten att genomföras på andra sidan om stationen. För mer information se informationsbrev-sprangning-korr2