Nyheter

Information om inglasning av balkongerna som vetter mot stationen

Balkongerna i äldre delen som vetter mot stationen ska inglasas av SL. Det styrelsen vet, är att SL:s bygglov för inglasning av balkonger kommer att skickas in inom kort till Täby kommun. När bygglovet beviljats kommer SL kontakta lägenhetsinnehavarna.

Nytt från styrelsen

Indragning av nytt fibernätverk för vår förening har påbörjats. Närmare information kommer framgent när det är dags för att dra in kablar i lägenheterna. Nu kan du hämta kompostpåsar i de soprum där du slänger ditt matavfall. Du kan också ringa och själv för att beställa nya kompostpåsar 08-7954740. I lågdelen har relining av avloppen påbörjats. Styrelsen vill påminna om grillfesten den 8 september som är mellan 11.00-14.00.

Strömavbrott

Just nu är över 3500 abonnenter strömlösa i Täby. Felsökning pågår. Prognos saknas för när felet ska vara åtgärdat. Har du frågor vänd dig då till Ellevio kundtjänst 020-44 11 00. Bostadsrättsföreningen eller fastighetsskötaren kan INTE påverka felet!

Styrelsen bjuder in till gårdsgrillning!

Styrelsen bjuder på grillunch den 8:e september 2018! Boka in det datumet redan nu :). Mer information kommer i augusti!

Träd

Föreningen kommer ta bort döda träd samt träd som påverkar fasad och grund på våra hus. Vi kommer i möjligaste mån plantera nya träd som ersättning för borttagna träd med hänsyn till att nyplanteringar inte påverkar våra hus, för att undvika fuktskador.