Nyheter

Årsstämma den 23 april

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 är välkomna till ordinarie årsstämma den 23 april 2019. Som vanligt äger stämman rum i Grindtorpskyrkan. Vi bjuder på fika från 18.30. Årsstämman börjar kl.19.00. Väl mött!

Nytt från styrelsen!

Fasadrenoveringen av hus 2 i nya delen kommer pågå under lördagarna mellan 9-15. Detta görs för att påskynda arbetet. Under vecka 12 påbörjas inglasningen av balkongerna och ljudisoleringen av fönstren i gamla delen som vetter mot Roslagsbanan. Styrelsen vill påminna om att det finns igloor för glasinsamling bakom garagerena i gamla delen. Dessutom finns kärl för matkompostering i många utav våra soprum. Slutligen vill vi påminna om extrastämman nu på onsdag den 13:e mars kl.18.30 hos Café Mumma. Dagordningen hittar du här: Dagordning t Extrastämma 13 mars 2019

Extrastämma den 13 mars

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till extrastämma den 13 mars för att ta ställning till ändringar i våra stadgar. Plats:Café Mumma; Tid: 18.30 Väl mött hälsar styrelsen!

Fasadrenovering i nya delen

Denna vecka påbörjas fasadrenovering av hus nummer 2 i nya delen. Renoveringen sker i etapper och beräknas pågå under detta år. Information har satts upp i berörda trapphus.

Vill du lämna en motion till ordinarie årsstämman?!

I april har bostadsrättsföreningen ordinarie årsstämma. Är du medlem i vår bostadsrättsförening och vill lämna en motion så har du tid på dig till och med 1 februari. Skicka motionen till vår epostadress eller lägga den i föreningens brevlåda. Motionen ska gagna alla medlemmar i vår förening.