Nyheter

Cyklar

Cykelförråd finns i källaren till varje hus i föreningens äldre del och till flera av husen i föreningens nyare del.

Tänk på att det är förbjudet att blockera trappor och våningsplan med cyklar då dessa försvårar utrymning vid eventuell brand.

Brandsäkerhet

Julen står för dörren och det är inte bara mysfaktorn som ökar med tända ljus, julgran och annat julpyssel. Tyvärr ökar även brandrisken och därför vill vi informera om Brandskyddsföreningens hemsida där ni kan hitta tips för att förhindra bränder.

www.brandskyddsforeningen.se

Information - Parkeringsplats med laddbox

Om du har elbil eller en pluginhybridbil och vill få tillgång till en plats med laddbox kontaktar du föreningens förvaltare och anmäler ditt intresse för parkeringsplats med laddbox. Det är förvaltaren som administrerar föreningens parkeringsplatser.

Du som har en parkeringsplats med laddbox men inte utnyttjar el från laddboxen kan i ett senare skede komma att behöva byta till en parkeringsplats utan eluttag om någon annan har elbil eller pluginhybridbil som behöver eluttag för laddning. Du kommer vid ett sådant byte således inte bli utan parkeringsplats.

Kontaktuppgifter till föreningens förvaltare är följande:

Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Telefon 08-617 76 00

Mejl:

Tillfälligt träningstält vid Itrim fram till sista mars 2021

På grund av rådande pandemi har styrelsen godkänt att Itrim får sätta upp ett eget tillfälligt träningstält på ytan framför entrén.

Nytt städbolag

Fastighetsägarnas städbolag kommer att ta över städningen av trapphusen från och med oktober 2020.