Nyheter

Nyhetsbrev

Nu kan du få nyheter om Brf Höstfibblan 8 till din e-post. Prenumerera på nyhetsbrevet genom att registrera din e-postadress i en ruta som du hittar längst ner i menyn på vår hemsida! .

Städdag med mera

I fjol anordnades för första gången en städdag inom föreningen som rönte stor uppslutning bland alla boende och nu är det dags igen! Lördagen den 9 maj träffas vi boende  klockan 12 för att städa, fixa och träffa andra boende. Samlingsplats: På torget utanför Café Mumma. Naturligtvis bjuds på grillad korv och dryck i anslutning. Har du tips på vad som behöver göras på städdagen är du välkommen att  höra av dig till  Nu har även resterande portar i den gamla delen fått kodlås. Dessa kommer att ställas om så att kodlåset ska fungera dygnet runt och inte som nu först från klockan 21.00.

Nytt från styrelsen

Sedan ett tag pågår renoveringsarbeten av Itrims tak då man funnit överhängande risk för fuktskador. Vid senaste styrelsemötet bestämdes att de portar i den gamla delen av föreningen som ännu inte har kodlås kommer att utrustas med kodlås inom kort. I två  trappuppgångar kommer det att göras speciell golvvård på prov efter snösäsongen. Syftet med golvvården är att fräscha upp golven i trappuppgångarna och att det ska det kunna avvisa smuts på ett bättre sätt än tidigare. De utvalda uppgångar är Korsvägen 16 och Östra Banvägen 62. Dessutom kommer varje lägenhet efter stämmobeslutet  från förra året att få en boendepärm med information om vad som rör vårt boende inom föreningen. Utdelningen av pärmarna börjar i mitten av mars.

Obs! Angående reklam om inglasning av balkonger

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har figurerat reklam om inglasning av balkonger.  I reklamutskicket påstås att insamling pågår för inglasning av balkonger.  Något beslut om att glasa in balkonger har inte tagits av styrelsen eller stämman.  

Dags att lämna in motioner inför 2015 årsstämma!

Som vi tidigare har berättat är det tänkt att vi ska hålla årstämma under majmånad. Om du som medlem vill ta upp något på stämman som rör alla medlemmar är det dags att lämna in en motion . Vill du vara med och arbeta aktivt inom styrelsen? Då är du välkommen att höra av dig till valberedningen. Det behövs alltid nya krafter som känner för att bidra till en bättre boendemiljö för alla medlemmar. Hör av dig till   .