Nyheter

Tack Alla!!!!

Tack alla som mötte upp idag och var delaktiga vid föreningens städdag! Slutligen vill vi påminna om ordinarie stämman som är nu på onsdag den 13 maj.

Märk inför städdagen!!!

Vi gör en inventering av alla cykelrum på städdagen den 9 maj. Det betyder att alla omärkta cyklar och dyl. tas om hand. Glöm därför inte att märka din cykel, moped, barnvagn, etc. som du har ställt i cykelrummet.

Ordinarie föreningsstämma 13 maj

Styrelsen kallar till ordinarie föreningsstämma den 13 maj. Alla medlemmar är välkomna till Grindtorpskyrkan. Kaffe och bulle serveras från 18.30. Stämman börjar klockan 19.00. Material som kommer att avhandlas på stämman har delats ut i medlemmars brevlådor. Kompletterande årsredovisning skickas ut senast onsdag nästa vecka

Städdag och information från Täby kommun om kompostering

Välkommen till föreningens städdag den 9 maj. Vi börjar klockan 10.00 och samlas på torget utanför Café Mumma för att fördela arbetsuppgifter. Klockan 12.00 kommer företrädare från Täby kommun till Café Mumma för att informera om möjligheten för alla boenden att kompostera sitt matavfall. I samband med detta bjuds det på kaffe och bullar. Än en gång varmt välkomna!

Extrastämma

Styrelsen inbjuder till extrastämma den 21 april kl 19.00 . Platsen för extrastämman är Café Mumma.  Kallelse och övrig information om detta har lagts i alla medlemmars brevlåda.