Nyheter

Fasadrenovering av hus i nya delen

I dagarna påbörjas arbetet med fasadrenovering i byggnaden som inrymmer Korsvägen 1, Östra Banvägen 74-76 samt Näsbylundsvägen 6-8. Arbetet görs i tre etapper. Information om arbetet har gått ut till berörda hushållen. Vid eventuella frågor kontaktas vår förvaltare Deniz Ishak på telefon 0771-18 10 20 eller via epost:

Besiktning

I dagarna kommer många av våra boenden få brev om besiktning av ett företag som heter Bergsäker som arbetar på uppdrag av SL / Roslagsbanan. Syftet med besiktningen är att kartlägga om vi har fått några sprickor i våra hus i samband med sprängningarna i stationsområdet. Därför kommer alla hus som ligger 100 meter från stationen att besiktigas.

Nattarbete under vecka 37

Lappar har satts upp vid alla entréer för att informera om att det under vecka 37 kommer pågå arbeten vid stationsområdet även nattetid. SL ber om överseende.

Nytt informationsmöte om Roslagsbanan

SL / Roslagsbanan inbjuder till ett nytt informationsmöte den 13 september mellan 18-20 i Åva Gymnasiets aula. Mera information om möte kommer i brevlådorna.

Reklam om inglasade balkonger

Med anledning av att det på nytt florerat reklamlappar om inglasning av balkonger vill styrelsen informera att det inte går att glasa in balkonger utan bygglov. Frågan har även avhandlats på en föreningsstämma och det bestämdes då att föreningen inte ska verka för att glasa in balkongerna.