Nyheter

Extrastämma den 20 april 2017

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till extrastämma den 20 april för att behandla följande ämnen : - Färg för balkongerna i gamla delen samt - möjligheten för medlemmarna att glasa in sina balkonger. Information om extrastämman finns i alla portar. Extrastämma 20 april 2017anslag Stämman börjar klockan 19.00 och äger rum i styrelserummet på Korsvägen 18 (granne med Café Mumma). Agenda t Extrastämma 20 april 2017 Väl mött hälsar styrelsen!

Nattarbete vid stationen

Nattarbete kommer att ske måndag och tisdag, 10-11 april och natten mellan tisdag och onsdag, 11-12 april. Även veckan därpå kommer att nattarbete att ske. Natt mellan tisdag och onsdag, 18-19 april och natt mellan onsdag och torsdag, 19-20 april. Arbetena planeras pågå mellan 01.00-05.00 Vid eventuella frågor välkommen att kontakta boendeinformatör Malin Jägenstedt Kilén 0730-65 30 60 .

Information om oäkta / äkta bostadsrättsförening

Skattemyndigheten har beslutat utifrån det materialet som styrelsen skickade in avseende 2015 års årsbokslut att vår förening inte var äkta bostadsrättsförening per den 31 december 2015. Styrelsen tror dock att vi kommer att ses som äkta bostadsrättsförening per den 31 december 2016.

Ny reklam om inglasning av balkonger

Med anledning av att det på nytt florerat ny reklam om inglasning av balkonger vill styrelsen informera att det inte går att glasa in balkonger utan bygglov. Frågan har även avhandlats på en föreningsstämma och det bestämdes då att föreningen inte ska verka för att glasa in balkongerna.

Styrelsen önskar alla boenden ett Gott Nytt År!

Alla boenden önskas ett Gott Nytt År! Dessvärre har vi ännu inte fått besked ifrån Skatteverket huruvida vi är en äkta bostadsrättsförening per sista december 2015. Så fort vi får besked återkommer vi via hemsidan. Nu ser vi fram emot ett nytt händelserikt 2017, inte minst med den nya stationen som håller på att ta form. Bästa hälsningar från styrelsen för Brf Höstfibblan 8.