Nyheter

Äkta bostadsrättsförening!

Styrelsen kan med stor glädje meddela att Skatteverket omprövat sitt beslut med anledning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen och funnit att vår bostadsrättsförening Höstfibblan 8 är en äkta bostadsrättsförening sedan 1 januari 2015! Rättelse för varje medlems deklaration för 2015 och 2016 kommer att ske automatiskt genom Skatteverkets försorg.

Inbrott

Dessvärre har vi haft inbrott i några förråd. Därför vill styrelsen uppmana alla boenden att inte förvara värdefulla saker i förråden och att inte släppa in obehöriga i våra portar.

Stämmohandlingar till ordinarie årstämma 15 maj

Här kan man titta på och ladda ner Stämmohandlingar Höstfibblan 8 2017 inför kommande årsstämma. Handlingarna kommer även att delas ut till medlemmarna som närvarar vid stämman. Styrelsen har valt att göra så för att minska pappersförbrukningen vilket främjar miljön och föreningens ekonomi.

Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till ordinarie föreningsstämma för att behandla följande ämnen: - Årsredovisning - Information om äkta / oäkta förening - Val av ledamöter - Information från extrastämman - Ärende från styrelsen om servitut för Brf Höstfibblan 8 och Täby kommun - Ärende från styrelsen om kollektivt bredband Årsredovisning kommer att delas ut vid stämman samt läggas upp på föreningens hemsida några dagar innan stämman. Plats : Grindtorpskyrkan Tid : 19:00 Kaffe med tilltugg serveras från klockan 18.30 Väl mött! Hälsningar från styrelsen

Städdag 6 maj

Styrelsen bjuder härmed in alla boende till vårens städdag som i år går av stapeln lördagen den 6 maj från klockan 10.00. Vi träffas på gården utanför Hundinspiration / Café Mumma. Det är tänkt att vi tillsammans ska plocka bort all bråte som ligger utanför förråden. Dessutom ska det målas och röjas sly. Självklart ska vi även grilla korv! Väl mött hälsar styrelsen!