Nyheter

Vill du lämna in motion till kommande årsstämma?

Den 23 april är nästa ordinarie föreningsstämma för Brf Höstfibblan 8. Vill du ta upp ett ärende som ska behandlas av årsstämman så har du möjlighet till den 28 februari att skicka in din motion till styrelsen. Du kan skicka den till eller lägga den i styrelsen brevlåda på Korsvägen 18.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen vill passa på att önska alla boenden God Jul och Gott Nytt År! Vi vill också passa på att påminna om att styrelsen sköter den långsiktiga skötseln av föreningen och ska inte kontaktas vid akuta brister i fastigheterna. Vid eventuella synpunkter, fel eller brister så ska en felanmälan göras, alternativt kan man kontakta förvaltaren. Kontaktuppgifter till felanmälan eller förvaltaren finns här på hemsidan eller i varje trappuppgång.

Information från SL

Från och med fredag 15 dec stängs genomfart på Östra Banvägen. Detta för att på ett säkert sätt kunna arbeta med ombyggnation av vägen i höjd med stationen och torget. Arbetena beräknas pågå fram till slutet av februari. Vid eventuella frågor kontakta boendeinformatör Malin Jägenstedt Kilén, 0730-65 30 60

Avgiftshöjning från och med 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 höjs månadsavgiften för bostadsrätterna med 5 % enligt ett styrelsebeslut. Anledningen till avgiftshöjningen är ökade utgifter på grund av oförutsedda renoveringar som uppkommit inom föreningen.

Extrastämma den 11 december

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till extrastämma den 11 dec. för att behandla följande ämnen: - Kollektivt bredband - Kollektivt elabonnemang Plats : Café Mumma Tid : 19:00 Mer information finns här: Dagordning för extrastämman 11 dec 2017 Väl mött! Hälsningar styrelsen