Nyheter

Fri passage i allmänna utrymmen

Vi vill påminna alla boende att pga. säkerhetsskäl får det inte finnas några materiella föremål/saker i allmänna utrymmen så som i trapphus, i källargångar/utrymmen och vindsgångar/utrymmen.

Med material menas dörrmattor, barnvagnar, cyklar/sparkcyklar, möbler och andra föremål som kan stå i vägen och utgöra en säkerhetsrisk.

Detta måste flyttas för att hålla en bra framkomlighet.

Vi kommer lappa lösa föremål och efter en överenskommen tid ta bort föremål som inte blivit flyttade, detta på styrelsens begäran.

Vi vill med detta meddelande att alla tar sitt ansvar och följer de säkerhetsriktlinjer som finns i Lagen om skydd mot olyckor.

I speciella fall där boende är beroende av vissa hjälpmedel i form av rullstol eller liknande i trapphuset, så bör man ha en kontakt med styrelsen för att få ett undantag från bestämmelserna.

Vänliga hälsningar, Gona (Fastghetstekniker)

Inställd städdag (16 maj -20)

Städdagen den 16 maj är inställd pga rådande situation kring Corona Covid 19. Vi hoppas vi kan förlägga denna till hösten 2020 istället.

Inställd Balkongbesiktning

Balkongbesiktningen den 28 april 2020 är inställd. Vi kommer ut med nytt datum senare i år istället. Detta pga den rådande situationen kring Covid 19.

OBS! Årsstämma 2020 framflyttad till 27 maj

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att senarelägga föreningens årsstämma till 27 maj. Då är ni välkomna till Grindtorpskyrkan för möte och fika från klockan 18:30. Eventuell ytterligare förskjutning av årsstämman meddelas på föreningens hemsida.

Städdag den 16e Maj

Lördagen den 16e maj kl 10,30 genomför vi vår sedvanliga städdag. Vi serverar lunch under dagen. Varmt välkomna!