Nyheter

Avbrott varmvatten - tillfälligt åtgärdat

Föreningens fjärrvärmeleverantör Täby Miljövärme drabbades under natten till fredag den 26 maj av en stort brott på huvudledningen som vi får fjärrvärme från. Det fanns därför inte något varmvatten i husen under flera timmar. Detta avhjälptes samma kväll. Men vi kommer att få ha en tillfällig lösning innan en ny permanent lösning är på plats. Därför står det tills vidare en mobil panncentral ovanför Korsvägen.

Här kan man söka efter störningsinfo https://www.stockholmexergi.se/kundservice/pagaende-arbeten/


Inkomna motioner till årsstämman 2023

Har du som är medlem i brf Höstfibblan 8 förslag på en åtgärd där du önskar ett beslut kan du skriva en motion. Det kan exempelvis gälla önskemål om vad som bör ske kommande året.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska i enlighet med stadgarna skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar. Inkomna motioner röstar man sedan om på årsmötet. 

Motioner årsstämma 2023.pdf

Årsredovisning 2022 - Årsstämma 10 maj


Nu är årsredovisningen för 2022 klar. Tag gärna del av förvaltningsberättelsen, i den framgår väsentliga händelser under året.
I förvaltningsberättelsen noteras bland annat att föreningen haft ett stort antal vattenskador, att renovering av hissar och stammar ägt rum samt att sophanteringen fortfarande är ett bekymmer och medför extrakostnader då en del medlemmar/hyresgäster inte följer föreningens anvisningar och råd. 

Avslutningsvis påminner vi om att alla medlemmar är välkomna till ordinarie årsstämma den 10 maj på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Årsredovisning 2022.pdf

Valberedningens förslag till styrelse i Brf Höstfibblan 8

Inför årsstämman den 10 maj på Scandic Hotel Täby har valberedningen inkommit med förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Utförlig information finns i bifogad pdf.

Valberedningens förslag.pdf

Årsstämma 10 maj 2023

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 är välkomna till ordinarie årsstämma onsdagen den 10 maj 2023. Notera att stämman detta år är på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Innan årsmötet kommer information fortlöpande publiceras på vår hemsida, exempelvis årsredovisning och valberedningens förslag till ledamöter.

Bifogat finner Ni fullmakt för utskrift och kallelsen innehållande dagordning med bland annat inkomna motioner som ska avhandlas.


Väl mött!


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 10 maj 2023.docx


FULLMAKT vid ordinarie föreningsstämma 10 maj 2023.docx