Nyheter

Information från Höstfibblans valberedning!

Valberedningens uppgift är att tillse bostadsrättsföreningens behov av en väl fungerande styrelse med rätt sammansättning och hänsyn tagen till kompetens och erfarenheter.


Kom med dina synpunkter!

Vad behöver särskilt tänkas på?

Har Du förslag till förändringar?

Skicka dina synpunkter, förslag och önskemål senast 30 mars till

Du kan även lämna förslag i ett förseglat kuvert, adresserat till valberedningen, i någon av föreningens brevlådor på Östra Banvägen 68 eller Korsvägen 18.

 

Delta i styrelsearbetet

Vill du vara med i styrelsen eller bidra på annat sätt till arbetet i föreningen?

Just nu har styrelsen särskilt behov av en byggnadstekniker. Antingen som styrelsemedlem eller som bollplank.

Hör av dig!

Tänk på att dina förslag skall innehålla sådant som rör styrelsens sammansättning och arbete.

 

Hälsningar,

Valberedningen

Hans Malmborg, Lars-Erik Ekström, Irene Persson och Ulrika Langels

Cyklar

Cykelförråd finns i källaren till varje hus i föreningens äldre del och till flera av husen i föreningens nyare del.

Tänk på att det är förbjudet att blockera trappor och våningsplan med cyklar då dessa försvårar utrymning vid eventuell brand.

Brandsäkerhet

Julen står för dörren och det är inte bara mysfaktorn som ökar med tända ljus, julgran och annat julpyssel. Tyvärr ökar även brandrisken och därför vill vi informera om Brandskyddsföreningens hemsida där ni kan hitta tips för att förhindra bränder.

www.brandskyddsforeningen.se

Information - Parkeringsplats med laddbox

Om du har elbil eller en pluginhybridbil och vill få tillgång till en plats med laddbox kontaktar du föreningens förvaltare och anmäler ditt intresse för parkeringsplats med laddbox. Det är förvaltaren som administrerar föreningens parkeringsplatser.

Du som har en parkeringsplats med laddbox men inte utnyttjar el från laddboxen kan i ett senare skede komma att behöva byta till en parkeringsplats utan eluttag om någon annan har elbil eller pluginhybridbil som behöver eluttag för laddning. Du kommer vid ett sådant byte således inte bli utan parkeringsplats.

Kontaktuppgifter till föreningens förvaltare är följande:

Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Telefon 08-617 76 00

Mejl: