Nyheter

Årsstämma 15 juni 2022

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 är välkomna till ordinarie årsstämma den 15 juni 2022. Stämman äger som vanligt rum i Grindtorpskyrkan. Vi bjuder på fika från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Bifogat finner ni valberedningens förslag till ny styrelse, inkomna motioner samt frågor från styrelsen som ska avhandlas.


Väl mött!

Förslag till nya stadgar för brf Höstfibblan 8

Styrelsen kommer att till den ordinarie årsstämman den 15 juni föreslå att föreningen antar nya stadgar. För att en ändring av stadgarna ska kunna genomföras behöver det tas beslut på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman måste gå med på beslutet. Om förslaget godkänns på den ordinarie årsstämman den 15 juni avser styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma under hösten.

Anledningen till förslaget är att stadgarna behöver moderniseras, främst eftersom det skett ett antal förändringar i den lagstiftning som styr verksamheten i bostadsrättsföreningar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Förslaget bygger i allt väsentligt på den mall till ”mönsterstadgar” som arbetats fram av Fastighetsägarna.

Vid en första anblick kan det se ut som att förslaget till nya stadgar skiljer sig en hel del från de nuvarande. I sak skiljer det sig dock inte särskilt mycket åt. Den stora förändringen är att förslaget till nya stadgar har en helt annan systematik. Stadgarna blir därigenom mycket tydligare än de nuvarande och mer lättöverskådliga.

Läs förslaget till nya stadgar: Nya-stadgar-utkast-220307.pdf

V/A-stambyte beräknas påbörjas v 17.

Adresser som främst berörs av stambytet är Östra Banvägen 62 - 68 samt Korsvägen 2 - 24 jämna nummer.

Avtal har tecknats med Södra Bygg i Haninge AB att utföra åtgärder som inte utförts i samband med tidigare stambyte. De åtgärder som nu kommer utföras ligger till största delen i allmänna utrymmen, källare samt garage. Men även vissa andra delar/utrymmen kommer att påverkas.

Berörda hyresgäster kommer att aviseras separat.

Arbete beräknas påbörjas vecka 17 med etablering och vi gör vårt yttersta för att projektet skall fortlöpa med minsta möjliga störning för utomstående. Vi hoppas att ni har överseende med detta och ber samtidigt om ursäkt för eventuella besvär som arbetet med stambytet kan medföra.

Vid frågor vänligen kontakta arbetsledare Tommy Lundgren på telefon 0708-72 47 01, .

Engagera dig i vår bostadsrättsförening Höstfibblan 8!

Hej medlem!

Arbetet i Höstfibblans valberedning pågår inför årsstämman den 15 juni.

Valberedningen arbetar långsiktigt och söker dig som nu eller längre fram vill engagera dig i arbetet för vår förening.

I år söker vi särskilt dig som kan tänka dig att vara med i valberedningen, men även dig som kan bidra i styrelsearbetet eller på annat sätt kan vara stöd i styrelsens arbete.

Tveka inte att kontakta oss, även om du inte har möjlighet att engagera dig i år!

Hör av dig senast 15 april till alternativt via telefon, se nedan.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen
Björn Axelsson 0736-40 06 40 
Lars-Erik Ekström 070-755 28 85
Ulrika Langels 070-727 40 63