Nyheter

Styrelsen informerar:

Täby den 18/8 2014
Information från styrelsen:
Styrelsen har nu haft sitt första möte efter sommaren och vill informera om följande:
Avgång ur styrelsen
Styrelsen vill härmed informera om att Erik Asplund
har begärt utträde ur styrelsen då han kommer
att flytta från föreningen.
Vad händer i föreningen
Under hösten planeras en genomgång av ventilationssystemen i föreningens hus, en så kallad OVK
(obligatorisk ventilationskontroll). Vi återkommer med mer information om detta.
Styrelsen fortsätter med försäljningen av de hyreslägenheter som blir lediga och ser samtidigt över
andra möjliga åtgärder för att föreningen så snart som möjligt ska bli en äkta bostadsrättsförening.
Under hösten kommer styrelsen, tillsammans med förvaltaren, att komma med ytterligare
information avseende de förändrade avskrivningsreglerna för bostadsrättsföreningar samt med
information om förhållandet äkta – oäkta.
Kontakt med styrelsen
Styrelsen nås via mail, info@hostfibblan8, formulär på hemsidan, telefon 070-265 51 91 eller
genom att lägga ett brev i styrelsens brevlåda på Korsvägen 18.
Tänk dock på att många frågor som rör ditt boende enklast och snabbast löses genom du tar
kontakt direkt med ISS. Se anslag i entréerna för kontaktuppgifter.

Var uppmärksamma!

Nu under sommaren är många lediga. Då är det högsäsong för inbrottstjuvar. Vi vill uppmana alla att vara observanta så att vi slipper inbrott i bilar, förråd eller lägenheter. Ser ni något kontakta polisen och skulle ni drabbas anmäl alltid till polisen.

Nya medlemmar

Föreningen har sedan årsskiftet sålt sex stycken hyresrätter som nu har blivit bostadsrätter. Vi hälsar våra nya grannar och medlemmar hjärtligt välkomna!

Under ombyggnation

Just nu pågår en del ombyggnationer såsom taket på Tempo. Även vår hemsida är under rekonstruktion. Trots detta är vår ambition att uppdatera nyhetsflödet oftare än förut så att det blir tydligare om vad som är på gång inom vår bostadsrättsförening.

Öppet hus och ärenden till ordinarie föreningsstämma

Fika med styrelsen Lördagen den 8 februari klockan 12.00-15.00 bjuder styrelsen in till öppet hus i styrelsens lokal på Korsvägen 18 för att ge alla boende möjlighet att träffa styrelsen samt att få svar på de frågor man som boende i föreningen eventuellt har. Styrelsen bjuder på enklare fika. Ärenden till ordinarie föreningsstämma Styrelsen planerar att hålla ordinarie föreningsstämma i början eller mitten av maj månad. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska göra detta senast den 1 mars 2014.
Ur stadgarna:
28 § Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.” Ärenden kan anmälas per epost, , läggas i föreningens brevlåda på Korsvägen 18 eller skickas till:
Brf Höstfibblan 8
c/o ISS Facility Services AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm
Medlemmar kommer att kallas till föreningsstämman i enlighet med stadgarna, d v s mellan två och fyra veckor före stämman genom utdelning eller postbefordran. Valberedning Vill du vara med och påverka och utveckla Brf Höstfibblan 8? Det behövs alltid engagerade medlemmar till styrelsen. Som medlem i styrelsen medverkar du i det intressanta arbetet med planering och problemlösning av bostadsrättsföreningens små och stora frågor, samtidigt som du umgås med och lär känna dina grannar mer. Om du har kunskaper inom exempelvis ekonomi, juridik, byggnadsteknik eller förvaltning kan du även vara en stor tillgång i de delar av styrelse- och förvaltningsarbetet som annars ofta hanteras av externa parter. Är du intresserad, tveka inte att kontakta valberedningen antingen på eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda.   Styrelsen Brf Höstfibblan