Nyheter

Nytt från styrelsen

Sedan ett tag pågår renoveringsarbeten av Itrims tak då man funnit överhängande risk för fuktskador. Vid senaste styrelsemötet bestämdes att de portar i den gamla delen av föreningen som ännu inte har kodlås kommer att utrustas med kodlås inom kort. I två  trappuppgångar kommer det att göras speciell golvvård på prov efter snösäsongen. Syftet med golvvården är att fräscha upp golven i trappuppgångarna och att det ska det kunna avvisa smuts på ett bättre sätt än tidigare. De utvalda uppgångar är Korsvägen 16 och Östra Banvägen 62. Dessutom kommer varje lägenhet efter stämmobeslutet  från förra året att få en boendepärm med information om vad som rör vårt boende inom föreningen. Utdelningen av pärmarna börjar i mitten av mars.

Obs! Angående reklam om inglasning av balkonger

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har figurerat reklam om inglasning av balkonger.  I reklamutskicket påstås att insamling pågår för inglasning av balkonger.  Något beslut om att glasa in balkonger har inte tagits av styrelsen eller stämman.  

Dags att lämna in motioner inför 2015 årsstämma!

Som vi tidigare har berättat är det tänkt att vi ska hålla årstämma under majmånad. Om du som medlem vill ta upp något på stämman som rör alla medlemmar är det dags att lämna in en motion . Vill du vara med och arbeta aktivt inom styrelsen? Då är du välkommen att höra av dig till valberedningen. Det behövs alltid nya krafter som känner för att bidra till en bättre boendemiljö för alla medlemmar. Hör av dig till   .

Nytt år och nya meddelanden från styrelsen

Ett nytt år har börjat och styrelsen vill passa på att informera om att koden till våra portar kommer att ändras inom kort. Bostadsrättsföreningen kommer träffa representanter från Täby kommun för att diskutera framtida kompostering av matavfall. Dessutom planerar vi att hålla föreningsstämma  någon gång i maj månad. Ytterligare information kommer i slutet av februari.  Redan nu är du som boende välkommen att lämna in en skriftlig motion om du önskar att vi tar upp ditt förslag/ fråga på föreningsstämman.

Öppet hus

I söndags bjöd föreningen in till öppet hus för att ge grannar och näringsidkare möjlighet att träffas och umgås på Café Mumma. Det bjöds på glögg, kaffe och lussekatter. Alla boende i föreningen kan till och med årets slut få ta del av erbjudanden hos Nikili Medicinsk Fotvård och Itrim. Nytt öppet hus för grannar och näringsidkare planeras till kommande året och då hoppas styrelsen på ännu bättre uppslutning av alla boende i området.