Nyheter

Vill du vara mé?

Vill du vara med och plantera växter eller bidra på annat sätt med råd eller dåd för att göra våra gårdar inom föreningen ännu finare så är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Skicka ett mail till styrelsens elektroniska brevlåda  eller ring oss på vår telefonsvarare 0702- 655 191.

Fjärrvärme

Föreningens fastighet kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Information om detta har satts upp i trapphusen. Arbetet beräknas ta hela hösten.

Försäkring

På förekommen anledning vill vi påminna alla boende som äger sin lägenhet att se till att man har en hemförsäkring som gäller för bostadsrätt. Som bostadsrättsägare är man skyldig att åtgärda skador och fel som uppkommer inom sin lägenhet inklusive lägenhetsdörren. Föreningen har ingen kollektivförsäkring för medlemmarna.

Vill du kompostera ditt matavfall??? - Påminnelse!

Vi vill påminna alla boenden att höra av sig till styrelsen om man vill vara med och kompostera sitt matavfall. Man kan göra det antingen via flygbladet som delades ut i junimånad om kompostering eller anmäla sitt intresse via epost till styrelsen .  Har man inte tillgång till flygbladet eller möjlighet att skicka epost går det bra att ringa till vår telefon 0702- 655 191. Vi vill ha svar senast 15 september!

Få nyheter direkt....

Du vet väl att kan få underrättelse direkt i din mailbox när vår hemsida uppdateras med nyheter om vår bostadsrättsförening?! Anmäl dig som prenumerant här på vår hemsida så missar du inget!