Nyheter

Rivning av skorstenen

Under vecka 11 påbörjas rivningsarbetet av skorstenen som finns i vårt område, närmare bestämd i närheten av Kanalvägen 18. Arbetet kommer att pågå under vardagarna  mellan 07.00 -18.00. Arbetet beräknas ta två veckor. Mera information till de boende som påverkas av rivningsarbetet kommer inom kort.

Stökigt i våra grovsopsrum!!!

Styrelsen vill uppmana alla boenden att hålla bättre ordning i våra grovsopsutrymmen då klagomål framkommit från renhållningspersonalen. Föremål ska lämnas i kärlen som finns i grovsopsrummet inte utanför. Får föremålet inte plats i kärlet får man forsla bort det på egen hand till närmaste återvinningscentral. Skyltar har satts upp för att underlätta för alla boenden att slänga i rätt sopfraktion. Blir det inte bättre ordning finns det risk att våra grovsopsrum försvinner.

Kylan

De senaste dagarnas kyla i våra bostäder beror på att endast en panna var i drift och en värmeväxlare som inte fungerade som den skulle. Dessa problem slipper vi förhoppningsvis nu när vår bostadsrättsförening ansluts till fjärrvärmenätet.

God Jul och Gott Nytt År!!!!

Styrelsen önskar alla boenden ett riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Välkommen på adventsfika!!!

Styrelsen inbjuder till adventsfika på Café Mumma lördagen den 12 december mellan klockan 14 -17.  Det serveras glögg, kaffe och lussebullar samt saft till barnen. Dessutom finns det möjlighet att prata med delar av styrelsen. Väl mött!