Nyheter

Parkering

Styrelsen vill uppmärksamma alla boenden på att parkeringen utanför Tempo ligger på Täby kommuns mark och det är kommunen som ansvarar för dessa platser. Det är även kommunen som sköter parkeringsregler och avgifter samt anlitar parkeringsvakter för dessa p-platser. När det gäller parkering inom föreningens område, ska alla bilar vara parkerade inom markerad ruta och i enlighet med de parkeringsregler som finns tydligt angivna. I annat fall riskerar man böter.

Inget varmvatten den 29 juni!

Fortum kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: 2017-06-29 07:00 till 19:00 Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Äkta bostadsrättsförening!

Styrelsen kan med stor glädje meddela att Skatteverket omprövat sitt beslut med anledning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen och funnit att vår bostadsrättsförening Höstfibblan 8 är en äkta bostadsrättsförening sedan 1 januari 2015! Rättelse för varje medlems deklaration för 2015 och 2016 kommer att ske automatiskt genom Skatteverkets försorg.

Inbrott

Dessvärre har vi haft inbrott i några förråd. Därför vill styrelsen uppmana alla boenden att inte förvara värdefulla saker i förråden och att inte släppa in obehöriga i våra portar.

Stämmohandlingar till ordinarie årstämma 15 maj

Här kan man titta på och ladda ner Stämmohandlingar Höstfibblan 8 2017 inför kommande årsstämma. Handlingarna kommer även att delas ut till medlemmarna som närvarar vid stämman. Styrelsen har valt att göra så för att minska pappersförbrukningen vilket främjar miljön och föreningens ekonomi.