Nyheter

Information till er som fått brev från hyresnämnden

Beslut om avskrivning från vidare handläggning avser att ni godkänt stämmobeslutet kring inglasning av balkonger och att hyresnämnden har fått information om detta från föreningen (sökanden). Ni är därför inte längre registrerade i ärendet som part som hyresnämnden kommer att kontakta eller på annat sätt behandla i ärendet framöver. Ni behöver inte kontakta någon eller på annat sätt agera utifrån att ni fått brev om avskrivningsbeslut.

För er som ännu inte lämnat godkännande för inglasning finns information och blankett här Skrivelse om balkonginglasning 2023-03-18.pdf

Avbrott varmvatten

Vi har haft återkommande avbrott i fjärrvärmen igen i våra hus vilket gjort att varmvattnet inte fungerar. Det ska nu vara åtgärdat. 
Men enligt leverantören kommer det tyvärr att vara problem från och till under en period eftersom vi har en mobil lösning med en mobil panncentral.
Styrelsen har kontakt med leverantören och de har försäkrat att de jobbar för fullt för att lösa problemen och stabilisera leveranserna. Normal leverans är förhoppningsvis på plats i början av juli.

Störningsinfo går att hitta här https://www.stockholmexergi.se/kundservice/pagaende-arbeten/


Avbrott varmvatten - tillfälligt åtgärdat

Föreningens fjärrvärmeleverantör Täby Miljövärme drabbades under natten till fredag den 26 maj av en stort brott på huvudledningen som vi får fjärrvärme från. Det fanns därför inte något varmvatten i husen under flera timmar. Detta avhjälptes samma kväll. Men vi kommer att få ha en tillfällig lösning innan en ny permanent lösning är på plats. Därför står det tills vidare en mobil panncentral ovanför Korsvägen.

Här kan man söka efter störningsinfo https://www.stockholmexergi.se/kundservice/pagaende-arbeten/


Inkomna motioner till årsstämman 2023

Har du som är medlem i brf Höstfibblan 8 förslag på en åtgärd där du önskar ett beslut kan du skriva en motion. Det kan exempelvis gälla önskemål om vad som bör ske kommande året.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska i enlighet med stadgarna skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar. Inkomna motioner röstar man sedan om på årsmötet. 

Motioner årsstämma 2023.pdf

Årsredovisning 2022 - Årsstämma 10 maj


Nu är årsredovisningen för 2022 klar. Tag gärna del av förvaltningsberättelsen, i den framgår väsentliga händelser under året.
I förvaltningsberättelsen noteras bland annat att föreningen haft ett stort antal vattenskador, att renovering av hissar och stammar ägt rum samt att sophanteringen fortfarande är ett bekymmer och medför extrakostnader då en del medlemmar/hyresgäster inte följer föreningens anvisningar och råd. 

Avslutningsvis påminner vi om att alla medlemmar är välkomna till ordinarie årsstämma den 10 maj på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Årsredovisning 2022.pdf