Nyheter

Avbrott i fjärrvärme

Fjärrvärme och därmed varmvatten kommer att vara avstängt på grund av ombyggnad onsdag 13 september. Avbrott kommer även att ske någon gång vecka 39/40.

Information om parkering i Roslags Näsby

Vi påminner bara om vilka parkeringsregler som gäller när man parkerar på gatorna i Roslags Näsby. Detta med anledning av att flera bilar nyligen har fått parkeringsböter. Grundregeln i trafikförordningen är "på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag." Det vill säga att om gatan inte är skyltad med parkeringsförbud eller tidsbegränsad parkering så gäller 24-timmarsregeln.

Kommande avbrott i fjärrvärmeleveransen

Under måndagen 3/7, klockan 08:00-16:00 kommer det vara avbrott i fjärrvärmeleveransen. Anledningen är för att man kommer att ersätta de ledningar som läckt och orsakat brist på varmvatten senaste tiden. Avbrottet gäller flera BRF, även oss på Höstfibblan 8, och påverkar värme- och varmvattenleveranserna. Kallvattnet påverkas inte och kommer vara igång under tiden.

Information till er som fått brev från hyresnämnden

Beslut om avskrivning från vidare handläggning avser att ni godkänt stämmobeslutet kring inglasning av balkonger och att hyresnämnden har fått information om detta från föreningen (sökanden). Ni är därför inte längre registrerade i ärendet som part som hyresnämnden kommer att kontakta eller på annat sätt behandla i ärendet framöver. Ni behöver inte kontakta någon eller på annat sätt agera utifrån att ni fått brev om avskrivningsbeslut.

För er som ännu inte lämnat godkännande för inglasning finns information och blankett här Skrivelse om balkonginglasning 2023-03-18.pdf

Avbrott varmvatten

Vi har haft återkommande avbrott i fjärrvärmen igen i våra hus vilket gjort att varmvattnet inte fungerar. Det ska nu vara åtgärdat. 
Men enligt leverantören kommer det tyvärr att vara problem från och till under en period eftersom vi har en mobil lösning med en mobil panncentral.
Styrelsen har kontakt med leverantören och de har försäkrat att de jobbar för fullt för att lösa problemen och stabilisera leveranserna. Normal leverans är förhoppningsvis på plats i början av juli.

Störningsinfo går att hitta här https://www.stockholmexergi.se/kundservice/pagaende-arbeten/