Nyheter

Reklam om inglasning

Flera boende har fått reklam om inglasning av balkong. Bara för information så är detta inget som föreningen eller styrelsen står bakom. Det saknas bygglov för inglasning vad gäller den nya delen och där får inte heller göras några installationer med fästen i fasaden.