Nyheter

Hissrenovering

Renoveringen av föreningens samtliga hissar är i slutfasen och tyvärr har det under ett par veckor varit stora problem med hissen på Östra Banvägen 68. De återstående hissrenoveringarna har varit planerade att starta Q2 2023. Styrelsen försöker nu tidigarelägga den planerade renoveringen av våra hissar och prioriterar start av Östra Banvägen 68.