Historia

Brf Höstfibblan 8 bildades 2011 i samband med en ombildning där föreningen köpte fastigheten från den tidigare hyresvärden.
Föreningens fastighet, Höstfibblan 8, bebyggdes 1956 och 2001 och är belägen i Täby kommun. Föreningen förvärvade fastigheten 2011-06-08 för ombildning till bostadsrätt.

Fastigheten består av en äldre del och en nyare del. Den äldre delen byggdes 1956 och består av fem stycken punkthus. Den nyare delen färdigställdes 2001.

Viktiga datum i föreningens historia:

2010-02-14
En teknisk underhållsbesiktning utförs av föreningens fastighet.

2010-08-04
Bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8 bildas, stadgarna antas och föreningen ansöker om registrering.

2011-04-28
Den ekonomiska planen skrivs under av styrelsen.

2011-05-06
Föreningen och dess stadgar registreras hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket.

2011-03-16
Vid en extra insatt föreningsstämma antas den ekonomiska planen och det beslutas om förvärv av föreningens fastighet.

2011-06-08
Köpebrevet undertecknas och förvärvet av fastigheten Höstfibblan 8 är därmed klart.
Fastigheten tillträdes.
Avtal om ekonomisk/teknisk förvaltning av fastigheten tecknas med ISS Facility Services AB.
Tecknas avtal om försäkring av föreningens fastighet med försäkringsbolaget IF.