Andrahandsutyrning

Om du behöver bo någon annanstans men inte vill sälja din lägenhet, kan du hyra ut den i andra hand. I brf Höstfibblan8 vill vi ha boende som engagerar sig i sitt boende och i vår förening. Därför är vi restriktiva med att tillåta andrahandsuthyrning.

För att hyra ut sin lägenhet i andrahand skall det finnas särskilda skäl. Studier/arbete på annan ort eller utomlands är exempel på giltiga skäl.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen, kan du förlora rätten till din lägenhet och den kan komma att tvångsförsäljas.

För att kunna hyra ut din lägenhet måste du först ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos styrelsen i Brf Höstfibblan8, ansökningsblankett finns exempelvis på Hyresgästföreningens hemsida. Om du och hyresgästen verkar seriösa,  och det inte finns någon historia med obetalda månadsavgifter eller liknande, beviljar styrelsen vanligen tillstånd att hyra ut lägenheten för sex månader. Därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Om du hyr ut din lägenhet och tar en oskäligt hög hyra, kan din hyresgäst ta upp ditt ärende i Hyresnämnden och du kan bli skyldig att betala tillbaka det som du fått för mycket. Läs vad som gäller här.

Om du hyr i andra hand och misstänker att du betalar för mycket, kan du själv göra en anmälan till Hyresnämnden eller anlita en jurist.

Föreningen tar ut en avgift för alla andrahandsuthyrningar. Det är 10% av prisbeloppet per år vilket innebär 4760kr för år 2021.

Tänk på att du som äger lägenheten fortfarande har det fulla ansvaret för att den som bor i andrahand följer de stadgar och regler som finns i föreningen och för att månadsavgiften betalas i tid till brf Höstfibblan 8. 

Här nedan finner ni det som ska skickas in och som måste fyllas i och skickas till info@hostfibblan8.se, skicka helst in allt samtidigt via mail för snabb handläggning. I normala fall tar handläggningstiden 1 månad på en ansökan. Under perioden juli till 15 aug har vi inga styrelsesammanträden, varpå inga beslut kan ges. Så tänk på att ha god framförhållning vid ansökning under sommaren.

  • Ansökan om andrahandsuthyrning (blanketter finns på exempelvis på hyresgästföreningens hemsida).
  • Avtal mellan dig och andrahandshyresgästen (blanketter brukar finnas att köpa i exempelvis bokaffärer).
  • Intyg på studier eller arbete på annan ort/utomlands

OBS! Det går ut ett mail när beslut tagits om ansökan. Därför viktigt att du skriver din mailadress på ansökan.