Pågående

Stambyte i äldre delen kommer att ske i gatuplan och källare. Det kommer att påverka medlemmar/hyresgäster någon mån, men endast med vattenavstängningar under begränsade tider. Dessa arbeten kommer sannolikt att pågå under två års tid.

 

Fasadrenovering på södra garaget vid Kanalvägen kommer att färdigställas under 2021.

 

Asfaltering av planen mellan garagen på Kanalvägen kommer att genomföras 2021, samt en del andra platser i området inom punkthusen.

 

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) kommer att utföras även 2021.

 

Radonmätning som föreningen är ålagda att genomföra håller på att genomföras och väntas bli klart under våren 2021.

 

Renovering av garagefasaderna Kanalvägen samt förstärkning av grunden på det södra garaget har påbörjats. Norra garaget är klart men södra garaget kommer att slutföras under våren 2021. I samband med renoveringen har också de gamla garageportarna bytts.