Avslutade

2021

 

 

2020

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) har genomförts i äldre delen av husbeståndet.

Pga höga underhållskostnader för de stora träfönstren till Itrim och Hårstationen och dörrarna till korsvägen 3, 18 och 24 har föreningen bytt dessa till mera underhållsfria fönster och dörrar i metall och med IR-reflekterande glasrutor för att minska värmen i lokalerna under sommartid.

Föreningens planteringar, rabatter och parkområde har rustats upp bl a med borttagning av döda träd, beskärningar, nyplanteringar och utplacering av nya planteringskärl.

Belysningarna runt husen på torget och vid Tempo har förnyats och renoverats.

Tempo har fått ny dörr till deras lastkaj och Wong House har fått ny entrédörr.

Kravet på nya miljöanpassningar för att bl a elbilar har föreningen installerat laddstationer på ett antal parkeringsplatser. För detta har föreningen fått bidrag från staten, vilket gjort det möjligt att genomföra iordningställandet av laddstationer.

Socklarna på punkthusen i äldre delen har renoverats och målats om.

Sophanteringen i föreningen är ett bekymmer då en del medlemmar/hyresgäster inte följer föreningens anvisningar och råd. Föreningen har gjort en hel del åtgärder för att ordning på detta. Bland annat har städning och ommålning av soputrymmena genomförts samt nya skyltar med information om hur man ska lägga soporna satts upp. 

Föreningen har också fått ta hand om glasåtervinning då glasbubblorna på Kanalvägen togs bort pga att vår nya granne i kvarteret blev störda av att folk kastade glas.