Kommande

Renovering av föreningens hissar kommer ske under en 4-års period med start under 2021.

Hissrenoveringen planeras starta i nya delen då dessa hissar har störst behov av underhåll.