Kommersiella lokaler

Fastigheten består av en äldre del, byggd 1956, samt en nyare del som färdigställdes 2001. Den äldre delen utgörs av 5 stycken 8-vånings punkthus och den nya delen består av 2 stycken lamellhus med 1-plans mellanliggande husdelar.

Fastigheten utgörs av ca 300 lägenheter och ca 40 lokaler. Total bostadsyta är ca 17.500 kvm och total lokalyta är ca 6600 kvm

Frågeställningar angående föreningens kommersiella lokaler mejlas till: info@hostfibblan8.se