Renovering av lägenhet

När det gäller väsentlig förändring av lägenheten krävs styrelsens godkännande. Anmälan ska göras skriftlig antingen via epost till föreningens mailbox info@hostfibblan8.se eller till styrelsens brevlåda på Korsvägen 18.

Alla renoveringar görs på egen risk och fackman ska anlitas!

Om man vill ta ner en vägg så ska man ta kontakt med kommunen för att få ritningar, så att man försäkrar sig om att man inte tänker riva en bärande vägg. Föreningen tillhandahåller inga ritningar.