Trivselregler

För allas trevnad, önskar BRF Höstfibblan 8 att bostadsrättsinnehavare, liksom hyresgäster följer nedanstående önskemål från föreningen:

 

 • Bostadslägenhet får endast användas till det ändamål som anges i hyres- och upplåtelseavtal, det vill säga som privatbostad för eget boende.
 • Vid ett eventuellt måste att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens medgivande, innan andrahandshyresgästen flyttar in. Observera att lägenhetsägaren har fullt ansvar för att den som hyr i andra hand sköter sig.
 • När det gäller väsentlig förändring av lägenheten krävs styrelsens godkännande.
 • Vi är särskilt rädda om barnen och vår närmiljö. Håll därför låg hastighet i området. Motortrafik på gårdar och gågator bör undvikas, det är dock tillåtet att åka in för att lasta i eller ur bilen om man har tunga inköp som ej kan bäras från sin parkeringsplats. Observera dock att efter 15 minuter riskerar du att få parkeringsbot.
 • Hundar, katter och andra djur ska vara kopplade inom området och ägare ska plocka upp efter sina djur. I övrigt hänvisas boende till Täbys lokala ordningsstadga, 15 -17 §§.
 • Rökning i föreningens gemensamma utrymmen samt i direkt anslutning till portar är förbjudet. Cigaretter/fimpar får endast kastas i anvisade behållare och får absolut inte kastas på marken inom Höstfibblans område.
 • Allt skräp ska slängas i anvisade sopkärl eller soprum. Hushållsavfall bör källsorteras. Grovsopor slängs i anvisade grovsoprum. Vid stora mängder grovsopor hänvisar föreningen till Hagby återvinningsanläggning. Byggavfall får ej slängas i föreningens soprum, utan ska transporteras till återvinningsanläggning.
 • Tvättstugor ska vara rena och städade när man avslutat sin tvättid.
 • Trapphusen är utrymningsvägar och ska hållas fria för utrymning. Föremål som hindrar utrymning via trapphusen och räddningstjänstens framkomlighet är ej tillåtna.
 • Ifall ohyra upptäcks i lägenheten, ska felanmälan ske omedelbart så att spridning av ohyra inte sker till angränsande lägenheter.
 • Vänligen se till att dörrar till låsta utrymmen är stängda och att belysning släcks.
 • Vänligen se till att porten går i lås efter dig. Detta för att förhindra att obehöriga kommer in genom porten.
 • Vänligen var sparsam med att lämna ut portkod till obehöriga.
 • Skyltning och anslag på fastighetens väggar, i entréer, hissar, trappuppgångar eller anslagstavlor är inte tillåtet. (Undantag medges för boendes tillfälliga meddelanden, t ex om att man ska göra störande reparationer eller ha fest).
 • Motordrivna fordon får inte förvaras/ställas i cykelrum, lägenheter eller entré p g a brandfara.
 • Mellan kl. 22.00 och 07.00 (vardagar) / 22 och 10.00 (helger) får man inte ha störande/bullrande verksamhet såväl inom- som utomhus (t.ex. hög volym på Stereo/TV, använda tvättmaskin i lägenheten mm).
 • Vi vill att alla ska ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00 samt helger mellan kl 10.00 och 17.00. Om man måste göra något utanför dessa tider ska detta aviseras 1 vecka innan