Välkommen på adventsfika!!!

Styrelsen inbjuder till adventsfika på Café Mumma lördagen den 12 december mellan klockan 14 -17.  Det serveras glögg, kaffe och lussebullar samt saft till barnen. Dessutom finns det möjlighet att prata med delar av styrelsen. Väl mött!

 

Kompostering

Nu har styrelsen placerat ut sopkärl i alla soprum för kompostering av matavfall.

De boende som har anmält intresse för att vilja kompostera kommer att få material inom kort för att kunna sortera ut sitt matavfall. Materialet kommer att hängas på ytterdörrarna.

Vill du vara mé?

Vill du vara med och plantera växter eller bidra på annat sätt med råd eller dåd för att göra våra gårdar inom föreningen ännu finare så är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Skicka ett mail till styrelsens elektroniska brevlåda info@hostfibblan8.se eller ring oss på vår telefonsvarare 0702- 655 191.

Försäkring

På förekommen anledning vill vi påminna alla boende som äger sin lägenhet att se till att man har en hemförsäkring som gäller för bostadsrätt.

Som bostadsrättsägare är man skyldig att åtgärda skador och fel som uppkommer inom sin lägenhet inklusive lägenhetsdörren. Föreningen har ingen kollektivförsäkring för medlemmarna.

Vill du kompostera ditt matavfall??? – Påminnelse!

Vi vill påminna alla boenden att höra av sig till styrelsen om man vill vara med och kompostera sitt matavfall. Man kan göra det antingen via flygbladet som delades ut i junimånad om kompostering eller anmäla sitt intresse via epost till styrelsen info@hostfibblan8.se.  Har man inte tillgång till flygbladet eller möjlighet att skicka epost går det bra att ringa till vår telefon 0702- 655 191. Vi vill ha svar senast 15 september!