Ny reklam om inglasning av balkonger

Med anledning av att det på nytt florerat ny reklam om inglasning av balkonger vill styrelsen informera att det inte går att glasa in balkonger utan bygglov.

Frågan har även avhandlats på en föreningsstämma och det bestämdes då att föreningen inte ska verka för att glasa in balkongerna.

Styrelsen önskar alla boenden ett Gott Nytt År!

Alla boenden önskas ett Gott Nytt År!
Dessvärre har vi ännu inte fått besked ifrån Skatteverket huruvida vi är en äkta bostadsrättsförening per sista december 2015. Så fort vi får besked återkommer vi via hemsidan. Nu ser vi fram emot ett nytt händelserikt 2017, inte minst med den nya stationen som håller på att ta form. Bästa hälsningar från styrelsen för Brf Höstfibblan 8.

Om tvättider

På förekommen anledning vill vi påminna alla boenden att respektera varandras tvättider och hålla sig till det regler som finns uppsatta i alla tvättstugor.
Tvättider ska dessutom bokas med en tvättcylinder som är försedd med respektive lägenhetsnummer. Saknar du en sådan tvättcylinder ber vi dig att göra en felanmälan på vår hemsida så att du kan få en ny som är rätt märkt.
Den 15 februari kommer styrelsen göra en inventering på alla tavlor som hänger utanför tvättstugorna. De cylindrar som saknar nummer kommer då att plockas bort.

Fasadrenovering av hus i nya delen

I dagarna påbörjas arbetet med fasadrenovering i byggnaden som inrymmer Korsvägen 1, Östra Banvägen 74-76 samt Näsbylundsvägen 6-8. Arbetet görs i tre etapper. Information om arbetet har gått ut till berörda hushållen. Vid eventuella frågor kontaktas vår förvaltare Deniz Ishak på telefon 0771-18 10 20 eller via epost: deniz.ishak@se.issworld.com

Besiktning

I dagarna kommer många av våra boenden få brev om besiktning av ett företag som heter Bergsäker som arbetar på uppdrag av SL / Roslagsbanan. Syftet med besiktningen är att kartlägga om vi har fått några sprickor i våra hus i samband med sprängningarna i stationsområdet. Därför kommer alla hus som ligger 100 meter från stationen att besiktigas.